Algemene voorwaarden

fabricforever.in streeft ernaar ervoor te zorgen dat onze klant volledig tevreden is en we doen ons best om u het beste te bieden. Om u het juiste product te kunnen leveren, voert ons team van experts een strenge controle uit op de onberispelijke kwaliteit van de stof, de kleur, de hoeveelheid volgens het bestelnummer en de code voordat deze klaar is voor verzending. Als u niet tevreden bent met de kwaliteit van het product of de dienst, staan ​​wij het retourneren van elk product toe. Onze voorwaarden voor het retour-/omruil- en terugbetalingsbeleid zijn als volgt: -

U kunt uw bestelling wijzigen/annuleren als deze nog niet is verwerkt. Neem hiervoor contact met ons op via fabricforeverindia@gmail.com met uw bestelnummer en uw verzoek.
Internationale bestellingen kunnen vanwege bepaalde klanten niet worden geretourneerd, geruild of terugbetaald
We weten dat het lezen van een lang stuk materiaal een zware en pijnlijke taak is, en dat het ook voor ons geldt om zoiets te schrijven, maar geloof ons, het is beter om een ​​beetje pijn te lijden dan om er later spijt van te krijgen. Het is zowel voor u als voor ons ten goede).

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en de overeenkomst die tussen ons en u geldt (hierna "de Voorwaarden"). In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten uiteengezet van alle gebruikers (hierna: "U"/"uw") en die van FABRIC FOREVER (hierna: "ons"/"onze"/"wij"/"de Verkoper") met betrekking tot de goederen/diensten die door ons via deze website worden aangeboden (hierna gezamenlijk bekend als de "FABRIC FOREVER-diensten"). Voordat u op het einde van het bestelproces op de knop "Betaling autoriseren" klikt, verzoeken wij u deze Voorwaarden en onze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Door deze website te gebruiken of er een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden en onze privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en de privacyverklaring, kunnen wij daar niets aan doen, maar het zal u in de toekomst enorm helpen. Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd, dus u dient ze aandachtig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Als u vragen heeft over de Voorwaarden of het Privacybeleid, kunt u onze website bezoeken of contact met ons opnemen via ons contactformulier. FABRIC FOREVER is een Indiaas bedrijf met statutaire zetel in (contactgegevens moeten worden toegevoegd).TOEGESTAAN GEBRUIK

U gaat ermee akkoord dat u alleen bevoegd bent om secties/pagina's van de FABRIC FOREVER-website te bezoeken, te bekijken en te bewaren voor uw eigen persoonlijk gebruik, en dat u deze niet zult dupliceren, downloaden, publiceren, wijzigen, hacken, knoeien, beschadigen de inhoud op enigerlei wijze te verspreiden of de informatie, gegevens, software, foto's, video's, lettertypen, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal op de FABRIC FOREVER- website (gezamenlijk "Inhoud") te verspreiden voor enig ander doel dan het beoordelen van producten en promotionele informatie, of om producten te kopen voor uw persoonlijk gebruik, tenzij anderszins specifiek geautoriseerd door FABRIC FOREVER om dit te doen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de FABRIC FOREVER- website, gaat u ermee akkoord dergelijke inhoud niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, publiekelijk weer te geven, te publiceren, aan te passen, te bewerken of er afgeleide werken van te maken. U stemt ermee in dat u geen enkel materiaal of ontwerp, tekst, afbeeldingen of inhoud op de FABRIC FOREVER- website voor commerciële doeleinden zult uploaden, posten, reproduceren of distribueren en verder gaat u ermee akkoord dat u dit niet zult reproduceren of verzenden, in welke vorm dan ook. op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch of anderszins, inclusief door fotokopiëren, stenciltransmissie, opnemen, opnieuw intoetsen of het gebruik van enig informatieopslag- en ophaalsysteem zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FABRIC FOREVER . Toestemming kan alleen worden verleend naar goeddunken van FABRIC FOREVER .VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:


Voor welk onwettig doel dan ook.

Anderen verzoeken om deel te nemen aan onwettige handelingen.
Om federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden.
Om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen.
Het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap.
Om valse of misleidende informatie in te dienen.
Om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden op een manier die de functionaliteit of werking van de dienst of van een gerelateerde website, andere website of internet zal beïnvloeden.
Om de persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of bij te houden.
Om te spammen, phishen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen.
Om de beveiligingsfuncties van de dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te ontwijken. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.


GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Deze Voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en vervangen alle andere voorwaarden, behalve met de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Deze Voorwaarden zijn belangrijk voor zowel u als ons, omdat ze zijn ontworpen om een ​​juridisch bindende overeenkomst tussen ons beiden tot stand te brengen, waardoor uw rechten als gewaardeerde klant en onze rechten als bedrijf worden beschermd. U gaat ermee akkoord dat u, door uw bestelling te plaatsen, deze Voorwaarden zonder voorbehoud accepteert. Na het lezen ervan gaat u akkoord met het volgende: -

U mag de website uitsluitend gebruiken voor het doen van constitutionele vragen of bestellingen.
U zult geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen plaatsen. Indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke bestelling is geplaatst, hebben wij het recht de bestelling te annuleren en de relevante autoriteiten op de hoogte te stellen.
U verbindt zich er ook toe om correcte en nauwkeurige e-mail-, post- en/of andere contactgegevens aan ons te verstrekken en erkent dat wij deze gegevens kunnen gebruiken om contact met u op te nemen in het geval dat dit nodig mocht blijken.
Als u ons niet alle informatie verstrekt die we nodig hebben, kunnen we uw bestelling mogelijk niet voltooien.
Door via de website een bestelling te plaatsen, garandeert u dat u minimaal 18 jaar oud bent en juridisch in staat bent bindende overeenkomsten aan te gaan. Houd er rekening mee dat het gebruik van de website alleen beschikbaar is voor personen die juridisch bindende contracten kunnen sluiten. Personen die niet in staat zijn om contracten aan te gaan, waaronder minderjarigen, niet-ontslagen insolventen enz., komen niet in aanmerking om de website te gebruiken. Als u minderjarig bent, dwz jonger dan 18 jaar, mag u zich niet registreren als gebruiker van de FABRIC FOREVER- website en mag u geen transacties uitvoeren of de website gebruiken. Als u als minderjarige de website wilt gebruiken of transacties wilt uitvoeren, kan een dergelijk gebruik of transactie door uw wettelijke voogd of ouders op de website worden uitgevoerd. FABRIC FOREVER behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen en/of u de toegang tot de website te weigeren als dit onder de aandacht van FABRIC FOREVER wordt gebracht of als wordt ontdekt dat u jonger dan 18 jaar bent.WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

Fabricforever behoudt zich te allen tijde het recht voor om onze Algemene Voorwaarden en/of ons Privacybeleid te beëindigen of te wijzigen als wij dit nodig of wenselijk achten, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dergelijke wijzigingen kunnen onder andere het toevoegen van bepaalde vergoedingen of kosten omvatten. Wij raden u daarom aan om deze belangrijke mededeling, die onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid bevat, van tijd tot tijd opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van dergelijke wijzigingen. Als we wijzigingen aanbrengen in onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid en u de site blijft gebruiken, gaat u impliciet akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid die daarin zijn uitgedrukt. Dergelijke verwijderingen of wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra FABRIC FOREVER deze plaatst. Elk gebruik van de site door de Gebruiker na een dergelijke kennisgeving zal worden beschouwd als aanvaarding door de Gebruiker van dergelijke wijzigingen.COMMUNICATIE

De gehele communicatie met ons verloopt elektronisch. Elke keer dat u ons een e-mail stuurt of onze website bezoekt, communiceert u met ons.
U stemt er hierbij mee in om berichten van ons te ontvangen. Als u zich abonneert op de nieuwsbrief op onze website, ontvangt u regelmatig e-mails van ons. We zullen met u blijven communiceren door nieuws, updates per e-mail en/of op onze website te plaatsen.
Wij communiceren met u over de aanbiedingen, kortingen, nieuwe toevoegingen aan onze collectie, acties, feedback, etc.


GEBRUIKERSACCOUNT VAN FABRICFOREVER

Door www.fabricforever.in te gebruiken, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. FABRIC FOREVER en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren.
Wanneer u foto's, ontwerpen, tekeningen, tekst of andere inhoud naar FABRIC FOREVER uploadt, behoudt u uw auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten die u mogelijk op de inhoud heeft. U beheert ook de accountinstellingen die bepalen of uw inhoud al dan niet via de site kan worden gedeeld of verkocht. Om de site te kunnen onderhouden en aanbieden, is FABRIC FOREVER vereist om uw inhoud wereldwijd te kunnen kopiëren, bijsnijden, wijzigen, reproduceren, weergeven en distribueren. FABRIC FOREVER zal deze handelingen slechts verrichten voor zover dat nodig is om de site ter beschikking te stellen. Door inhoud in te dienen op of gebruik te maken van de site, verleent u FABRIC FOREVER een royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare licentie voor het wijzigen, kopiëren, verkopen, weergeven, distribueren en creëren van afgeleide werken van de inhoud en de goederen die zijn gemaakt op basis van of op basis van dergelijke inhoud, zolang een dergelijk proces een essentiële stap van de site is. Standaard is alle inhoud die naar de site wordt geüpload niet beschikbaar voor het publiek.
Door inhoud naar FABRIC FOREVER te uploaden, verklaart en garandeert u dat u het wettelijke recht hebt om dergelijke inhoud te reproduceren en te distribueren, dat de inhoud geen auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, en dat de inhoud voldoet aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten, voorschriften en verordeningen, de inhoud maakt geen inbreuk op het recht op privacy of beroemdheid van enig individu, de inhoud is niet onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, intimiderend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, opruiend, lasterlijk, kronkelig, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijkTOEGANG TOT WACHTWOORDBEVEILIGDE/BEVEILIGDE GEBIEDEN

Toegang tot en gebruik van met een wachtwoord beveiligde en/of beveiligde delen van de site is uitsluitend voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. Ongeautoriseerde personen die proberen toegang te krijgen tot deze delen van de site kunnen worden vervolgd.HOE HET CONTRACT TOT WORDT GEVORMD

De informatie in de Voorwaarden en de details op deze website vormen geen aanbod tot verkoop, maar eerder een uitnodiging tot een behandeling. Er bestaat geen contract met betrekking tot producten tussen u en ons totdat uw bestelling door ons is geaccepteerd. Als we uw bestelling niet accepteren en er al kosten in rekening zijn gebracht, worden deze volledig terugbetaald.
Om een ​​bestelling te plaatsen, moet u het winkelproces online volgen en op de knop "Betaling autoriseren" klikken om de bestelling te plaatsen. Hierna ontvangt u van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen (“Bevestiging”). Houd er rekening mee dat we de verzending bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het product is verzonden ("Verzonden"). Het contract voor de aankoop van een product tussen ons komt pas tot stand wanneer wij u de verzendbevestiging sturen.
FABRIC FOREVER heeft de bevoegdheid om de authenticiteit van de bestelling per telefoon of e-mail te controleren. Bij eventuele ontevredenheid/authenticiteit/geen reactie van de klant op de geplaatste bestelling, behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren.
Het contract heeft uitsluitend betrekking op de producten waarvan wij de verzending hebben bevestigd in de Verzendbevestiging. Wij zijn niet verplicht andere producten te leveren die mogelijk deel hebben uitgemaakt van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke producten is bevestigd in een afzonderlijke Verzendbevestiging.BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Wij streven ernaar om elk artikel op onze website op voorraad te houden. Wij kunnen en kunnen niet garanderen dat een bepaald product altijd beschikbaar zal zijn. Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en in dit opzicht behouden wij ons het recht voor om u, in geval van leveringsproblemen of omdat de producten niet langer op voorraad zijn, te informeren over vervangende producten van een gelijke of hogere kwaliteit en waarde die u kunt volgorde. Als u dergelijke vervangende producten niet wilt bestellen, zullen wij het eventueel betaalde geld terugbetalen.PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De subtiele variaties in kleur, textuur en afwerking zijn inherent aan de stoffen en materialen.
Een onregelmatig weefsel of print of dessin is geen gebrek, maar betekent per definitie onzekerheid als het gaat om uniformiteit.
Wij hebben ons best gedaan om de kleuren van de producten op deze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Omdat de kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw monitor accuraat is.
Donkere kleuren hebben de neiging om uit te lopen. Was de kleuren altijd samen en droog ze binnenstebuiten in de schaduw. Het wordt ten zeerste aanbevolen om elk product voor de eerste wasbeurt naar de stomerij te brengen. Zijde mag alleen chemisch worden gereinigd.
Voor meer details over de stof kunt u de onderhoudsdetails van de stof raadplegen die in de stofbeschrijving van elk ervan staan ​​vermeld.
Bestellingen van meer dan 15 meter enkelvoudig ontwerp op dezelfde stof kunnen in 15 meter gesneden worden geleverd. Dit betekent dat als de bestelling voor 40 meter wordt geplaatst, de klant de stof in 15 meter + 15 meter + 5 meter gesneden kan ontvangen.
De stof heeft de beste kleurvastheid, terwijl deze een slechte wrijfvastheid heeft.


LICENTIE EN TOEGANG TOT SITE

fabricforever.in verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de site en de dienst. Deze licentie omvat niet het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere leverancier of een andere derde partij; caching, ongeautoriseerde hypertextlinks naar de site en het framen van enige inhoud die beschikbaar is via de site; het uploaden, plaatsen of verzenden van inhoud waarvan u niet het recht hebt deze beschikbaar te maken; het uploaden, plaatsen of verzenden van materiaal dat softwarevirussen bevat of enige andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken, elke actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van foreversilks.in oplegt of kan leggen, of elk gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. U mag geen maatregelen omzeilen die door foreversilks.in worden gebruikt om de toegang tot de site te voorkomen of te beperken. Elk ongeoorloofd gebruik door u beëindigt de toestemming of licentie die u door foreversilks.in is verleend. Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FABRIC FOREVER. U mag geen eigendomsinformatie gebruiken, inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm van FABRIC FOREVER zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen tags of andere verborgen tekst gebruiken waarin onze naam of handelsmerken worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FABRIC FOREVER .AUTEURSRECHTEN

Inhoud gepubliceerd op deze website (digitale downloads, afbeeldingen, teksten, grafische afbeeldingen, logo's, gegevenscompilaties, audioclips en software) is eigendom van FABRIC FOREVER of haar inhoudsleveranciers, makers worden beschermd door auteursrechtwetten.
De volledige compilatie van de inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van FABRIC FOREVER . Alle software die op deze site wordt gebruikt, is eigendom van FABRIC FOREVER of haar softwareleveranciers.


HANDELSMERK

De handelsmerken van FABRIC FOREVER mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet het handelsmerk van FABRIC FOREVER zijn, op een manier die waarschijnlijk verwarring bij klanten veroorzaakt, of op een manier die FABRIC FOREVER denigreert of in diskrediet brengt.PRODUCT BESCHRIJVING

FABRIC FOREVER probeert altijd zo accuraat en correct mogelijk te zijn.
Door menselijke fouten kan het echter voorkomen dat de productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site niet accuraat, volledig, betrouwbaar, correct of foutloos zijn.
Als een door FABRIC FOREVER aangeboden product zelf niet is zoals beschreven, is uw enige oplossing het retourneren ervan in ongebruikte staat met de originele labels.
Het gevoel en de val van de stof zullen veranderen tijdens het printproces.
De kwaliteit van de stof kan verschillen vanwege de beschikbaarheid van de grondstof.
De achterkant van de gekleurde (effen) of bedrukte stoffen heeft een witte kleur.
Raadpleeg de details volgens het retourbeleid.


TERUGBETALING EN RETOUR-/ANNULERINGSBELEID

Raadpleeg het terugbetalings- en retour-/omruilbeleid op de website.VERZENDING EN BETALING BELEID

Raadpleeg het verzend- en betalingsbeleid op de website.AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle inhoud, producten en diensten op de site, of verkregen van een website waaraan de site is gekoppeld (een 'gelinkte site'), worden aan u geleverd 'zoals ze zijn', zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van de bekwaamheid en geschiktheid van de verkoper voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk, veiligheid of nauwkeurigheid. fabricforever.in onderschrijft het volgende niet en is niet verantwoordelijk voor: -

De nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van elke mening, advies of verklaring die via de site wordt gedaan door een andere partij dan fabricforever.in .
Alle inhoud die op gelinkte sites wordt aangeboden.
De mogelijkheden of betrouwbaarheid van een product of dienst verkregen via een gelinkte site.
Behalve zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming, zal fabricforever.in onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door het vertrouwen van een gebruiker op informatie verkregen via de site of een gelinkte site, of het vertrouwen van de gebruiker op een product of dienst verkregen van een gekoppelde site. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid te beoordelen van elke mening, advies of andere inhoud die beschikbaar is via de site of verkregen is van een gelinkte site. Vraag indien nodig het advies van professionals met betrekking tot de evaluatie van een specifieke mening, advies, product, dienst of andere inhoud.

Wij garanderen niet dat deze website ononderbroken of foutloos zal werken, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat deze site of de server ervan vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Als gebruiker van deze website is uw toegang op eigen risico.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met uw gebruik of onvermogen om deze website te gebruiken. Als uw gebruik van deze website of het materiaal van de site kosten of uitgaven met zich meebrengt, inclusief maar niet beperkt tot de behoefte aan diensten of het vervangen van apparatuur of gegevens, zijn wij niet verantwoordelijk voor deze kosten of uitgaven.
Deze website en de inhoud ervan worden aangeboden op een as-is-basis, met alle gebreken en zonder enige garantie van welke aard dan ook.
Voor zover toegestaan ​​door de wet, wijzen wij alle garanties af, inclusief de garanties van de bekwaamheid van de verkoper en het niet schenden van de rechten van derden.
Hoewel we ernaar streven om grondige en nauwkeurige inhoud op deze site aan te bieden, geven we geen garanties over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoudsdiensten, software, afbeeldingen en links.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met uw gebruik van deze site.
Het toepasselijke recht staat de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.
U stemt ermee in om FABRIC FOREVER , haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of gerelateerd aan uw gebruik van de site, uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden, uw ongeoorloofd gebruik van de inhoud of uw schending van rechten van een andere persoon.ONDERHOUDSBAARHEID

Als een van deze Voorwaarden of enige bepaling van een contract door een bevoegde autoriteit in enige mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen, die blijven geldig voor zover toegestaan ​​door de wet.TOEPASSELIJK RECHT

Uw toegang tot deze website, evenals deze Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst die zij tot stand brengen, en de juridische relaties tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van New Delhi, India.
U stemt onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met de exclusieve jurisdictie van New Delhi, India voor eventuele vervolging of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met uw toegang tot deze website en de daardoor tot stand gekomen overeenkomst.
Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en FABRIC FOREVER worden beheerst in overeenstemming met de wetten van India, zonder verwijzing naar conflicterende wettelijke principes.
Alle claims, geschillen en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met of verband houden met de Algemene Voorwaarden of transacties die op of via de website zijn aangegaan of de relatie tussen u en FABRICFOREVER zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Surat, Gujarat, India en u geven hierbij toe aan en aanvaarden de jurisdictie van dergelijke rechtbanken.
Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en FABRICFOREVER met betrekking tot uw gebruik van deze website. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch de handelspraktijk zullen deze algemene voorwaarden wijzigen.
We kunnen de rechten en plichten onder deze overeenkomst op elk moment aan elke partij overdragen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.


GESCHILLEN

Als er een geschil ontstaat tussen u en FABRIC FOREVER met betrekking tot uw gebruik van de website of uw omgang met ons in verband met enige activiteit op de website, in verband met de geldigheid, interpretatie, implementatie of schending van deze overeenkomst, zal deze overeenkomst worden geïnterpreteerd en zullen de juridische relaties tussen u en ons hierbij zullen worden bepaald en beheerst volgens de wetten van Surat, Gujarat, India.
Elke bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of het Privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot de regels en het beleid die hierin zijn opgenomen, zal het geschil onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van NEW DELHI, India.
Uw verplichtingen om de betalingskosten te betalen worden niet opgeschort zolang een dergelijke procedure aanhangig is.


FEEDBACK

FABRIC FOREVER zou graag de tekortkomingen en kracht horen, zodat we erop kunnen trainen en onze vaardigheden kunnen verbeteren om onze klanten de beste winkelervaring bij FABRIC FOREVER te bieden. Wij waarderen uw feedback als een belangrijke troef van FABRIC FOREVER . Aanbevelingen en suggesties worden altijd hartelijk verwelkomd. U kunt uw feedback achterlaten op fabricforeverindia@gmail.comBEËINDIGING

FABRIC FOREVER kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het recht om alle wachtwoorden of accounts van de gebruiker onmiddellijk te beëindigen in geval van gedrag van de gebruiker dat FABRIC FOREVER , naar eigen goeddunken, als onaanvaardbaar beschouwt, of in geval van een schending door de gebruiker van deze overeenkomst. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of enige tegengestelde algemene juridische principes, zal elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden die voortdurende verplichtingen oplegt of overweegt aan een partij, van kracht blijven na het verstrijken of beëindigen van deze Algemene Voorwaarden. Bij elke beëindiging van deze overeenkomst door u of door FABRIC FOREVER wordt uw toegang tot deze website ontzegd. U moet onmiddellijk al het materiaal dat u hebt gedownload of anderszins verkregen van deze website vernietigen, evenals kopieën van dergelijk materiaal, ongeacht of deze zijn gemaakt onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden of anderszins. foreversilks.in Inhoudseigendom, Opmerkingen, Feedback, Briefkaarten en andere inzendingen, Afwijzing van garanties en Beperking van aansprakelijkheid, Schadeloosstelling, Beëindiging en Toepasselijk recht blijven in alle gevallen van kracht na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.PRIVACYBELEID

U bevestigt dat u het Privacybeleid van FABRICFOREVER met betrekking tot de website heeft gelezen en volledig begrijpt. U stemt er verder mee in dat de voorwaarden en inhoud van een dergelijk privacybeleid voor u aanvaardbaar zijn.NIEUWSBRIEVEN EN COMMUNICATIE

U gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van communicatie en nieuwsbrieven van FABRIC FOREVER per sms en e-mail. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van communicatie en nieuwsbrieven van FABRIC FOREVER door de procedure te volgen die in de nieuwsbrieven wordt beschreven.MELD MISBRUIK

In het geval dat u misbruik of overtreding van de voorwaarden tegenkomt of als u op de hoogte bent van aanstootgevende inhoud op de website, kunt u dit melden aan fabricforeverindia@gmail.comGEMENGD

Als een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, komen de partijen overeen dat de rechtbank moet proberen uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen, zoals weergegeven in de bepaling, en dat de niet-afdwingbare voorwaarde als scheidbaar wordt beschouwd en niet invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende voorwaarden.
FABRIC FOREVER is niet aansprakelijk voor eventuele mislukkingen of vertragingen die voortvloeien uit omstandigheden die buiten de redelijke controle van FABRIC FOREVER liggen, inclusief maar niet beperkt tot overheidsacties of terreurdaden, aardbevingen, brand, overstromingen of andere overmacht, arbeidsomstandigheden, machtsmisbruik. storingen en internetstoringen. Op deze overeenkomst is het recht van de staat NEW DELHI, India van toepassing. FABRIC FOREVER kan ervoor kiezen om eventuele controverses of claims die voortkomen uit of verband houden met deze Voorwaarden of de site op te lossen door bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels en u stemt er hierbij mee in in te stemmen met een dergelijke arbitrage. Een dergelijke controverse of claim zal op individuele basis worden beslecht en zal in geen enkele arbitrage worden geconsolideerd met een claim of controverse van een andere partij. De arbitrage zal worden uitgevoerd in NEW DELHI, India, en de uitspraak over de arbitrale uitspraak kan worden voorgelegd aan elke rechtbank die daar jurisdictie over heeft. Elke partij kan bij een rechtbank met bevoegde jurisdictie in NEW DELHI, India, voorlopige of voorlopige voorzieningen verzoeken die nodig zijn om de rechten of het eigendom van u of FABRIC FOREVER (of haar vertegenwoordigers) te beschermen, in afwachting van de voltooiing van de arbitrage.
Van tijd tot tijd kan fabricforever.in speciale promotie-aanbiedingen aanbieden die al dan niet van toepassing zijn op uw fabricforever.in- account. Om van dergelijke promotionele aanbiedingen gebruik te kunnen maken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen voor deze speciale aanbiedingen die zijn vastgelegd door fabricforever.in . Op de algemene voorwaarden en de relatie tussen u en fabricforever.in zijn de wetten van toepassing zoals die van toepassing zijn in India. Eventuele geschillen zullen worden behandeld bij de bevoegde rechtbanken van NEW DELHI, India. Het onvermogen van fabricforever.in om op te treden met betrekking tot een inbreuk door u of anderen doet geen afstand van haar recht om op te treden met betrekking tot daaropvolgende of soortgelijke inbreuken. fabricforever.in garandeert niet dat het actie zal ondernemen tegen alle inbreuken op de algemene voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de algemene voorwaarden, zijn er geen derde begunstigden. De Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en foreversilks.in en zijn van toepassing op uw gebruik van de site. Ze vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en fabricforever.in met betrekking tot de site.